Dongpo Academy / XAA

September 11, 2019 no comments Feed


Floating on the water. Image © Changheng Zhan

Floating on the water. Image © Changheng Zhan
  • Architects: XAA
  • Location: Eastern Bingjiang Dong Road, Dongpo District, Meishan City, Sichuan Province, China
  • Category: Showroom
  • Lead Architects: Tao Zhan
  • Design Team: Wang Tian, Mengyu Wang, Chao Wu, Zhi Li, Shuo Lin, Xiteng Lin, Niangxin Huang, Xiaowei Huang
  • Area: 2760.0 m2
  • Project Year: 2019
  • Photographs: Changheng Zhan, Lujing Photography, Chao Wu, Here Space Photography

Read more »


Source: ArchDaily